Rada Nadzorcza J.W. Construction Holding S.A.

Józef Kazimierz Wojciechowski - Przewodniczący Rady Nadzorczej
Właściciel i Przewodniczący Rady Nadzorczej firmy J.W. Construction Holding S.A. Prezes Zarządu spółki WB Holding S.A., EHT S.A., a także Famhold S.A. Przez 14 lat prowadził działalność gospodarczą w branży budowlano deweloperskiej w Stanach Zjednoczonych. Studiował w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Sopocie, Florida Real Estate Academy oraz State Construction College Florida.

Laura Michnowicz – Członek Rady Nadzorczej
Wykształcenie: Policealna Szkoła Zawodowa w Bydgoszczy – 2005 r. oraz liczne szkolenia w zakresie rynku nieruchomości organizowane przez Warszawskie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami – 2008 r.

Barbara Czyż – Członek Rady Nadzorczej
Ukończyła studia na Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie na Wydziale Ekonomiczno-Rolniczym oraz Studia podyplomowe w Wyższej Warszawskiej Szkole Zarządzania na Wydziale Zarządzania. W przeszłości poseł na Sejm RP, Doradca Ministra w Ministerstwie Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.
W latach 2002-2003 pełniła funkcję Prezesa Zarządu J.W. Construction Holding S.A., w latach 2003-2010 była Członkiem Zarządu J.W. Construction Holding S.A., w latach 2006-2012 Pełnomocnikiem Zarządu Spółki ds. zarządzania jakością.
 
Małgorzata Szwarc - Sroka – Członek Rady Nadzorczej
Ukończyła studia magisterskie w Szkole Głównej Planowania i Statystyki (obecnie SGH) na kierunku Ekonomika Produkcji, jak również Studia Podyplomowe w SGH o kierunku Bankowość. Złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin dla Kandydatów na Członków Rad Nadzorczych w Spółkach Skarbu Państwa przed Komisją Egzaminacyjna przy Ministrze Skarbu Państwa.

Irmina Łopuszyńska – Członek Rady Nadzorczej
Wyższa Szkoła Zarządzania – The Polish Open University ukończone studia licencjackie na kierunku Zarządzanie i Przedsiębiorczość ze specjalizacją zarządzanie finansami 2004 r.
Posiada Certyfikat Księgowego wydawany przez Ministra Finansów 2010 r. oraz liczne kursy i szkolenia w zakresie podatków i zasad rachunkowości (w tym organizowane przez spółkę Doradztwa Podatkowego Ożóg i Wspólnicy Sp. z o. o.), w tym m.in. kurs „Międzynarodowe Standardy Rachunkowości a nowa Ustawa o rachunkowości,” kurs dla kandydatów na głównych księgowych, szkolenie z zasad rachunkowości, obsługi finansowo - księgowej firm i systemu podatkowego 2006 – 2014 r.

Zarząd J.W. Construction Holding S.A.

Wojciech Rajchert - Członek Zarządu, Dyrektor Pełnomocny w Pionie Realizacji Inwestycji
Dyrektorem Pełnomocnym w Pionie Realizacji inwestycji został w 2004 roku, Członkiem Zarządu jest od 2006 roku. Posiada wykształcenie wyższe, ukończył studia techniczne na kierunku budowlanym, uzyskując tytuł magistra inżyniera budownictwa lądowego o specjalności konstrukcje budowlane i inżynierskie na Politechnice Białostockiej. W 2003 r. uzyskał uprawnienia budowlane bez ograniczeń.
 
Magdalena Starzyńska – Członek Zarządu
Funkcję Członka Zarządu pełni od 2012 roku. Obecnie jest również Dyrektorem Działu Kontraktowo-Przetargowego (od 2010). W latach 2009-2010 pełniła funkcję Członka Zarządu Spółki J.W. Construction S.A. a wcześniej - od 2004 związana była z Działem Przetargów na stanowiskach Dyrektora Biura (2004-2006) oraz Dyrektora Działu Przetargów (2007-2010). W latach 2003-2004 zatrudniona była na stanowisku Asystentki Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Pani Magdalena posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne. Ukończyła studia licencjackie w Wyższej Szkole Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie na kierunku Handel Zagraniczny oraz uzyskała tytuł magistra na Wydziale Ekonomii w Szkole Głównej Handlowej na kierunku Finanse i Bankowość.

Małgorzata Ostrowska - Członek Zarządu

Pani Małgorzata Ostrowska posiada wykształcenie wyższe (mgr ekonomii) w 2002 r. ukończyła Wydział Zarządzania zasobami ludzkimi w Wyższej Szkole Menadżerskiej w Warszawie, ponadto w 2000 r. uzyskała tytułu licencjata na kierunku Marketing w Wyższej Szkole Menadżerskiej w Warszawie. Ukończyła kursy i szkolenia związane z technikami sprzedaży nieruchomości oraz pośrednictwem w obrocie nieruchomościami. Od września 1997 r. do dziś związana jest z J.W. Construction Holding S.A. i pozostałymi spółkami z grupy kapitałowej J.W. Construction Holding S.A. Pracowała na stanowiskach związanych z obrotem nieruchomościami jako: doradca klienta,  kierownik biura handlowego, zastępca dyrektora handlowego, dyrektor handlowy, dyrektor działu marketingu i własności intelektualnej oraz dyrektor pionu handlowego. W przeszłości pełniła m.in. funkcję Prezesa Zarządu Business Financial Construction Sp. z o.o. oraz Prezesa Zarządu J.W. Marka Sp. z o.o.


Piotr Suprynowicz - Członek zarządu

Posiada wykształcenie wyższe, ukończył studia na Politechnice Lubelskiej na kierunku budownictwo uzyskując tytuł magistra inżyniera budownictwa. W 2002 r. uzyskał uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

 
 
 
Strona i wizualizacje mają charakter poglądowy, treści na niej zawarte mogą ulec zmianie. Informacje zawarte na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
J.W. Construction Holding S.A oferuje nowe mieszkania w takich dzielnicach Warszawy jak Białołęka, Tarchomin, Ursynów, Wawer i Wola, oraz innych miastach Polski: Łodzi i Gdyni. Call Center: 22 777 90 00, Siedziba firmy: ul. Radzymińska 326, 05-091 Ząbki.
Call Center: 022 777 90 00, • Siedziba firmy: J.W. Construction Holding S.A., ul. Radzymińska 326, 05-091 Ząbki, Centrala Holdingu J.W. Construction – 022 771 77 77 Doradca kredytowy: 022 771 76 33
powered by Edito CMS